Podwórko przed dworem w Radzanowie
Około 1960.
Osoby i obiekty oznaczone na zdjęciu:
Bogusława Syzdół
Komentarze
Jak to działa?