Album nr 9.
Udostępniony przez P. Barbarę Syzdół. Opublikowano 10 lutego 2021 r.