Informacje ogólne
Poniższy dokument przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.podzielsiehistoria.pl .
Administratorem strony jest: Jacek Pietrzyk, Al. Prymasa Tysiąclecia 87/1, 01-242 Warszawa
W przypadku pytań związanych polityką prywatności tej witryny, użytkownik może skontaktować się z administratorem strony, wysyłając wiadomość na adres podzielsiehistoria@gmail.com
Skrót najistotniejszych informacji:
Jeśli powyższe informacje okazały się niewystarczające, zapraszam do zapoznania się z poniższym tekstem.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Jacek Pietrzyk, Al. Prymasa Tysiąclecia 87/1, 01-242 Warszawa
Granice odpowiedzialności
Administrator strony dokłada wszelkich starań, by treści prezentowane w serwisie były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł.
Administrator strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych.
W treści strony znajdują się linki do innych, zewnętrznych i niezależnych od administratora strony treści. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści linkowanych Serwisów zewnętrznych, ani też za prowadzoną przez Operatorów tych serwisów politykę prywatności.
Prawa autorskie
Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości treści niniejszej strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie i używanie w celach komercyjnych treści Strony lub ich części jest zabronione. Wyjątek stanowią przypadki wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
Wykorzystanie jakiejkolwiek treści z niniejszej strony w celach niekomercyjnych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Administratorem strony.
Uprawnienia
RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazano uprawnienia przysługujące użytkownikowi w ramach tych operacji
Jeżeli użytkownik strony uzna, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, zawsze ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Używnikowi strony zawsze przysługuje prawo do zwrócenia się do administratora strony z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat zostały zgromadzone oraz w jakich celach są przetwarzane. Aby uzyskać te informacje należy wysłać wiadomość na adres podzielsiehistoria@gmail.com. Administrator strony dołożył wszelkich starań, aby by wszelkie istotne informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail może być również wykorzystywany w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika strony.
Bezpieczeństwo
Administrator strony gwarantuje pofność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zostały podjęte wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń
Dane osobowe nie są powierzane do przetworzenia żadnym zewnętrznym podmiotom.
Administrator strony może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Cele i czynności przetwarzania
Poniżej przedstawiono wszystkie cele oraz czynności przetwarzania danych osobowych.
Kontakt e-mailowy
Kontakt z administratorem strony poprzez pocztę elektroniczną skutkuje w sposób naturalny przekazanie adresu e-mail użytkownika strony jako adresu nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe.
Dane osobowe użytkownika są w tym wypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim jako korespondentem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem strony. Podstawą prawną przetwarzania tych danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji pomiędzy użytkownikiem strony a jej administratorem może podlegać archiwizacji i nie jest możliwe jednoznaczne określenie, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z administratorem strony (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również może domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na interesy administraotra strony, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkowników.
Pliki cookies i inne technologie śledzące
Strona podzielsięhistoria.pl, tak jak znakomita większość innych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić swoim użytkownikom jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Pliki cookies to niewielkie informacje w formie tekstowej tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Pliki cookies dzielimy na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
Informacja o cookies
Informacja związania ze stosowaniem plików cookies wyświetlana jest użytkownikowi podczas pierwszej wizyty na stronie. Ustawienia tych plików mogą być w każdej chwili zmienione z poziomu przeglądarki użytkownika. Możliwe jest również usunięcie tych plików. Należy jednak pmiętać, że wwyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z niniejszej strony, jak również wielu innych, gdzie pliki te są stosowane
Cookies własne
Cookies własne wykorzystywane są w celu zapamiętania, że informacja na temat plików cookies została przeczytana, co skutkuje tym, że nie będzie więcej wyświetlana. Są stosowane również w celu zapewnienia właściwiego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich
Strona podzielsięhistoria.pl, tak jak znakomita większość innych stron internetowych wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies opisano poniżej.
Analiza i statystyka
Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są w celu śledzenia statystyk strony. Należą do nich między innymi liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internegowej, na której niniejsza strona była wyświetlana, czas jaki spędzono na stronie, odwiedzone podstrony itp. Administrator strony wykorzystuje w tym celu standardowe narzędzia dostarczone przez Google Analytics, co determinuje wykorzystanie plików cookies firmy Google LLC. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
Logi serwera
Korzystanie z niniejszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, który odpowiada za przechowywanie plików stanowiących jej zawartość oraz za prawidłowe jej funkcjonowanie. Każde zapytanie skierowane do serwera przez przeglądarkę użytkownika zapisywane jest w jego logach.
Logi te obejmują między innymi adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika, datę i czas serwera. Wszystkie te informacje są zapisywane i przechowywane na serwerze.
Wyszczególnione powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami strony i nie są wykorzystywane przez administratora strony w celu ich identyfikacji.
Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość jest dostępna tylko dla osób upoważnionych do administrowania serwerem.
Postanowienia końcowe
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
O zmianach w Polityce Prywatności Serwisu Operator Serwisu ma obowiązek poinformować Użytkowników.