Statystyki Parafii Radzanowo
Sprawdź jak wyglądają wykresy urodzeń, małżeństw i zgonów w swojej parafii

1752

1913

Zmień zakres dat wyświetlanych na wykresie

1830
Powstanie Listopadowe
Źródła:
Wikipedia - Powstanie Listopadowe Ruchy oddziału rosyjskiego zbliżającego się do Płocka od strony Ciółkowa. Fragment książki Marii Macieszyny "Powstanie Listopadowe w Płocku. Wejście oddziałów carskich do Płocka i rozpoczęcie epidemii cholery w mieście. Fragment książki Marii Macieszyny "Powstanie Listopadowe w Płocku.
1831
Emidemia cholery przywleczona przez oddziały rosyjskie
Źródła:
Wejście oddziałów carskich do Płocka i rozpoczęcie epidemii cholery w mieście. Fragment książki Marii Macieszyny "Powstanie Listopadowe w Płocku.  Śmiertelność w wojsku rosyjskim spowodowana epidemią cholery przyniesioną do Płocka. Fragment książki Marii Macieszyny "Powstanie Listopadowe w Płocku.  Śmiertelność w wojsku rosyjskim spowodowana epidemią cholery przyniesioną do Płocka. Fragment książki Marii Macieszyny "Powstanie Listopadowe w Płocku.
1833
Epidemia ospy
Źródła:
1847
Wielki głód, dochodzi do aktów kanibalizmu
Źródła:
Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach" dotyczący plagi, jaka dotknęła uprawy ziemniaków w 1847 roku. Wpływ głodu na sytuację demograficzną oraz nawyki żywieniowe w Królestwie Polskim. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach". Śmiertelność z powodu głodu. Czym zastępowano pełnowartościowe pokarmy? Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach". Wpływ plagi dotykającej uprawy ziemniaków na dietę ludności Królestwa Polskiego. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach". Opis przypadków kanibalizmu na ziemiach Królestwa Polskiego z powodu głodu spowodowanego plagą upraw. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach".
1848
Epidemia cholery w Królestwie Polskim
Źródła:
Śmiertelność z powodu epidemii cholery w Guberni Płockiej w roku 1848. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego O źródłach cholery w Płocku w roku 1848. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach" dotyczący plagi, jaka dotknęła uprawy ziemniaków w 1847 roku.
1851-1853
Mniejsze epidemie cholery
Źródła:
O cholerze w Królestwie Polskim w roku 1850. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. Podsumowanie śmiertelności na cholerę w roku 1852 w Płocku. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. Podsumowanie śmiertelności na cholerę w guberniach Królestwa Poskiego. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego.
1853
Niskie zbiory ziemniaków
Źródła:
Ofiary epidemii cholery w roku 1853 w podziale na gubernie Królestwa Polskiego. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. O epidemii cholery z roku 1853 w Płocku. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach" mówiący o niskich zbiorach ziemniaków w roku 1853, co było przyczyną głodu w tamtym okresie.
1855
Epidemia cholery i duru plamistego
Źródła:
O epidemii cholery w roku 1855 z wyszczególnieniem śmiertelności i sytuacji w Płocku. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. O epidemii duru plamistego w roku 1855 z omówieniem śmiertelności w Królestwie Polskim. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach"
1855
Ulewy, plaga upraw, niskie zbiory zbóż
Źródła:
Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach" mówiący o okresie głodu w roku 1855, spowodowanym słabymi zbiorami zbóż. O przyczynach słabego gospodarowania i niskiej wydajności rolnej w Królestwie Polskiem. Fragment książki Juliusza Łukasiewicza "Krach".
1863
Powstanie Styczniowe
Źródła:
Bitwa pod Ciółkowem
1866-1867
Epidemia cholery
Źródła:
Opis epidemii cholery z roku 1866 wraz z omówieniem sposobów jej leczenia w Płocku. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego. Opis epidemii cholery z roku 1867 wraz ze statystyką śmiertelności w poszczególnych guberniach Królestwa Polskiego. Fragment Książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego.
1872
Epidemia ospy na terenie całego Królestwa Polskiego
Źródła:
Artykuł z "Gazety Warszawskiej" wydanej dnia 23 listopada 1872, mówiący o ówczesej epidemi cholery w stolicy.  Opis mówiący o statystykach śmiertelności w guberniach Królestwa Polskiego oraz początkach cholery w Płocku w 1872 roku. Fragment książki "Cholera, jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie" Bolesława Dzierżawskiego.
1878
Epidemia tyfusu wysypkowego
Źródła:
1882
Epidemia ospy
Źródła:
1891
IV pandemia cholery
Źródła:
1892
Epiedmia ospy
Źródła:
1895
V pandemia cholery
Źródła:
1910
Epidemia ospy, szkarlatyny i tyfusu
Źródła: