Komunia Św. w Woźnikach
Rok 1959. Zdjęcie wykonane przed kościołem w Woźnikach.
Osoby i obiekty oznaczone na zdjęciu:
Ks.Bielecki
Komentarze
Jak to działa?