Wyjazd na odpust
Moment wyjazdu z Radzanowa na odpust do Miszewka. Zdjęcie wykonane w pobliżu Wólki, przy sadzie Państwa Syzdołów.
Osoby i obiekty oznaczone na zdjęciu:
Zofia Syzdół
Edward Syzdół
Komentarze
Jak to działa?