Album nr 13.
Udostępniony przez P. Aurelię Cholińską. Opublikowano 20 stycznia 2022 r.