Album nr 7.
Udostępniony przez P. Agnieszkę Ziemkiewicz. Opublikowano 30 stycznia 2021 r.