Album nr 3.
Udostępniony przez P. Grzegorza Rudowskiego. Opublikowano 24 czerwca 2019 r.