Album nr 16.
Udostępniony przez P. Waldemara Hinca. Opublikowano 26 lutego 2024 r.