Album nr 17.
Udostępniony przez P. Irenę Cieszkowską. Opublikowano 28 lutego 2024 r.