Album nr 18.
Udostępniony przez P. Jacka Pietrzyka. Opublikowano 29 lutego 2024 r.