Album nr 19.
Udostępniony przez P. Grażynę Różalską. Opublikowano 1 marca 2024 r.