Album nr 12.
Udostępniony przez P. Ryszarda Krusiewicza. Opublikowano 3 kwietnia 2021 r.