Album nr 14.
Udostępniony przez P. Lucynę Czarnecką. Opublikowano 20 stycznia 2022 r.