Album nr 5.
Udostępniony przez P. Aldonę Filant. Opublikowano 30 stycznia 2021 r.