Album nr 10.
Udostępniony przez P. Martę Kądracką. Opublikowano 23 lutego 2021 r.