Album nr 5.
Udostępniony przez Panią Aldonę Filant. Opublikowano 30 stycznia 2021 r.